zpět na úvodní stránku

Tomáš Fichtel

MVDr. Tomáš Fichtel, Ph.D.

MVDr. Tomáš Fichtel se narodil 1969 v Brně. Zde vystudoval gymnázium a po jeho ukončení se věnoval studiu na VFU (vysoká škola veterinární) v Brně, Fakultě všeobecného veterinárního lékařství. V roce v roce 1994 ukonči studium a byl graduován doktorem veterinární medicíny. Poté krátce působil v privátní praxi jako všeobecný veterinární lékař. Vedle toho absolvoval odborné pobyty na privátních pracovištích v Rakousku a Německu. Poté se v roce 1996 vrátil zpět na Fakultu veterinárního lékařství VFU jako akademický pracovník. V roce 2004 obhájil dizertační práci na téma „Vznik a vývoj parodontitis apicalis čtvrtého maxilárního premoláru u psa“. V současné době stále působí na KCHPK Veterinární University Brno, oddělení chirurgie, kde se vedle všeobecné chirurgie zabývá především stomatologií a orofaciální chirurgií. Je školitelem studentů doktorandského studijního programu (Ph.D.) – 2 dokončení a diplomantů – 8 dokončených na FVL Veterinární University Brno. Je autorem a spoluautorem celkem 105 článků, vědeckých a odborných publikací. Dále pak řešitel a spoluředitel 4 výzkumných projektů a spoluautor 2 průmyslových patentů.

Je členem European Veterinary Dental Society (EVDS), členem Österreichische Gesellschaft für Tierärztliche Zahnheilkunde (ÖGTZ).

 

SEKRETARIÁT KONFERENCE
GUARANT International spol. s r.o.
Českomoravská 19, 190 00  Praha 9
Telefon: 284 001 444
E-mail: vkcavlmz@guarant.cz | Web: www.guarant.cz


© 2024 Česká asociace veterinárních lékařů malých zvířat