zpět na úvodní stránku

Postery a Abstrakty

Důležité termíny

20. 9. 2023  |  Termín uzávěrky příjmu posterů/abstraktů
30. 9. 2023  |  Vyhodnocení přijetí posterů/abstraktů

Posterová sekce

Schválené postery budou vyvěšeny po celou dobu konference v prostorách ve 3. patře, před sálem C1. Posterová sekce se bude konat v sobotu 2. 12. 2023 v 14.15–14.45. V tuto dobu by autoři měli být přítomni u svých posterů a zodpovídat případné dotazy.

Odborná komise vybere nejlepší prezentovaný poster a vítězný autor bude vyhlášen na společenském večeru.

Vhodná témata pro posterové prezentace jsou:

  • Zajímavé kazuistiky
  • Retrospektivní a prospektivní klinické studie

Požadavky:

Poster velikosti cca 130 × 80 cm

Členění posteru:

  • úvod
  • kazuistika / materiál, metody výsledky
  • diskuze
  • závěr/literatura
  • kontakt

Písmo čitelné z cca 100 cm vzdálenosti, obrázky a dokumentace (tabulky) čitelné ze 100 cm vzdálenosti. Minimum textu. Souhrn a seznam literatury do sborníku. V případě že nevíte, jak poster zhotovit rádi poradíme.

Nabídka pro autory (v případě více autorů práce se vztahuje na první dva):

Praktici a vědečtí pracovníci: 50% sleva na vstupné VK v daném termínu!
Studenti: vstup zdarma (platí pro prvního autora)
Jedná se o jednoduchou, a přitom velice efektivní formu prezentace Vašeho pracoviště.

Texty do posteru prosím zasílejte do 20. 9. 2023 na e-mailovou adresu sekretariátu konference vkcavlmz@guarant.cz.

Do 30. 9. 2023 budou autoři schválených posterů kontaktováni písemnou cestou.

Těšíme se na Vaše prezentace.

 

SEKRETARIÁT KONFERENCE
GUARANT International spol. s r.o.
Českomoravská 19, 190 00  Praha 9
Telefon: 284 001 444
E-mail: vkcavlmz@guarant.cz | Web: www.guarant.cz


© 2022–2023 Česká asociace veterinárních lékařů malých zvířat