zpět na úvodní stránku

David Modrý

prof. MVDr. David Modrý, Ph.D.

Veterinární parazitolog. V roce 2011 byl jmenován profesorem oboru infekčních nemocí na Fakultě veterinárního lékařství Veterinární a farmaceutické univerzity Brno, donedávna působil jako přednosta Ústavu patologické morfologie a parazitologie. Dlouhodobě působí jako výzkumný pracovník Parazitologického ústavu AV ČR v Českých Budějovicích a v současné době jako profesor na Masarykově univerzitě a na Katedře veterinárních disciplín a Centru infekčních nemocí zvířat CINeZ České zemědělské univerzity. Dlouhodobě se věnuje výzkumu infekčních onemocnění sdílených mezi domácími a zájmovými zvířaty, volně žijícími zvířaty a člověkem. Hlavní oblasti zájmu zahrnují jak témata „domácí“, kterými jsou např. klíšťaty přenášené infekce masožravců a domácích kopytníků a helmintózy masožravců, tak i práci na „exotických“ modelech, jako jsou především afričtí lidoopi, sloni, kytovci a plazi. Kromě výuky parazitologie a výzkumné a diagnostické činnosti na poli infekčních nemocí se věnuje problematice rozvojových projektů s veterinárními tématy v tropických zemích, mj. v pozici ředitele obecně prospěšné společnosti Veterináři bez hranic ČR a člena širšího vedení Vétérinaires sans Frontières International.

 

SEKRETARIÁT KONFERENCE
GUARANT International spol. s r.o.
Českomoravská 19, 190 00  Praha 9
Telefon: 284 001 444
E-mail: vkcavlmz@guarant.cz | Web: www.guarant.cz


© 2022–2023 Česká asociace veterinárních lékařů malých zvířat