zpět na úvodní stránku

Instrukce pro řečníky

Jak uložit Vaši prezentaci v místě konference

Prosíme o vložení všech digitálních souborů a příloh k tomu potřebných v sále, kde bude přednáška probíhat. Techničtí specialisté Vám pomůžou nahrát Vaše prezentace a vše tak bude připraveno před začátkem Vaší sekce.

Prosíme, přijďte do sálu nejméně 1 hodinu před začátkem Vaší sekce.

Aby se předešlo jakémukoliv problému s Vaší prezentací, ujistěte se, zda prezentace splňuje všechny instrukce uvedené níže.

Jak připravit vaši prezentaci

PowerPoint instrukce

Doporučujeme uložení ve formátu PPTX. Pro optimální kompatibilitu jsou vhodné verze 2010 či vyšší.

PDF formát je taktéž podporován.

Vaši prezentaci připravte ve formátu 16:9 (plátna v sálech jsou ve formátu 16:9).

Obrázky/Videa

 • JPG formát je nejpoužívanější program pro „vkládaní“ obrázků do prezentace.
 • GIF, TIF nebo BMP formáty jsou také akceptovatelné.
 • Pro kvalitní zobrazení obrázků při prezentaci je dostačující rozlišení do 250 dpi. Větší rozlišení obrázků pouze zvětšuje velikost souboru a nezlepší rozlišení bodů na plátně. Prosíme, komprimujte uložené obrázky v prezentaci v doporučeném rozlišení.

Fonty

 • Pouze fonty, které jsou součástí základní instalace MS-Windows (Czech version of Windows) budou dostupné. Použití jiných fontů může způsobit špatné zobrazení stylu Vaší prezentace.
 • Doporučené fonty: Arial, Times New Roman, Tahoma
 • Jestliže trváte na použití speciálních fontů, musíte tyto fonty uložit společně s prezentací. Použijte následující postup:
 • Klikněte na “nástroje” pak “možnosti” pak “ukládání” a zaškrtněte políčko “Vložit písma True Type”
 • Následně prezentaci uložte

Jak uložit a nahrát vaši prezentaci

Jak uložit Vaši prezentaci

 • Prosíme, přineste své soubory na USB flash disku.
 • Uložte všechny soubory spojené s prezentací do jedné složky. (PowerPoint, film/video soubory, atd.).
 • Jestliže přednášíte v průběhu konference víc než jednu prezentaci, uložte si každou prezentaci do samostatné složky a pojmenujte tak, aby nemohlo dojit k nedorozumění při ukládání do našeho systému.
 • Vždy si udělejte zálohu Vaší prezentace na druhé medium či přenosný disk.

Ostatní informace

Po skončení sekce, ve které prezentujete, budou Vaše prezentace vymazány ze všech počítačů. Váš vlastní počítač bude akceptován pouze v urgentních případech.

Technická podpora

Technický specialista bude přítomen po dobu průběhu konference v čase 7.45–17.10.

Technické vybavení místností

Sály/místnosti budou standartně vybaveny následující technikou:

 • Data projektor
 • Plátno
 • Notebook
 • Ozvučení
 • Mikrofony
 • Kontroler pro posouvání prezentací
SEKRETARIÁT KONFERENCE
GUARANT International spol. s r.o.
Českomoravská 19, 190 00  Praha 9
Telefon: 284 001 444
E-mail: vkcavlmz@guarant.cz | Web: www.guarant.cz


© 2022 Česká asociace veterinárních lékařů malých zvířat