zpět na úvodní stránku

Ondřej Škor

MVDr. Ondřej Škor
Dipl.ECVIM-CA (oncology)

Ondřej dokončil studium veterinární medicíny na VFU v Brně, kde promoval v roce 2008. Poté absolvoval roční internship na interní medicíně malých zvířat na VFU Brno a následně dvouletý rotační internship na klinice Jaggy Praha. Poté působil jako internista a onkolog na Animal Clinic Bílá Hora. V roce 2013 nastoupil na rezidenční program v oboru medicínské onkologie na Vetmeduni Wien, který v roce 2017 zakončil získáním titulu Diplomate of European College of Veterinary Internal Medicine – Companion Animals (Oncology). V rámci rezidentury absolvoval trénink nejenom v Rakousku, ale dále v Americe, Anglii a Švýcarsku. Po skončení rezidenčního programu pokračoval Ondřej do roku 2020 jako senior-onkolog na Vetmeduni Wien, kde se podílel na klinické práci, výuce rezidentů a studentů a účastnil se vědeckého výzkumu. Od rodu 2019 zahájil své působení jako spoluvedoucí onkologie na Animal Health Trust Newmarket, kde pracoval následující dva roky do uzavření kliniky v důsledku covidové krize. Od roku 2019 rozvíjí Ondřej své klinické a vědecké aktivity v rámci středoevropského regionu. Aktuálně pracuje jako klinický onkolog na pěti onkologických pracovištích (Vídeň, Praha, Bratislava, Brno, Žilina), je aktivní součástí poradensko-vzdělávacích aktivit německé laboratoře Laboklin v rámci Německa, Rakouska a Čech a podílí se na několika mezinárodních veterinárních, ale i humánních vědeckých projektech v oblastech výzkumu lymfomu, melanomu, karcinomu prsu a mléčné žlázy, mastocytomu a onko markerů. Jeho aktuální snahou je vytvoření rezidenčního vzdělávacího centra pro medicínskou onkologii v ČR. Ondřej je společně se svým týmem pořadatelem pravidelných Onkologických kongresů a seminářů, je autorem vědeckých a naučných publikací, a kromě přednášek na univerzitě se věnuje také přednáškám pro praktické veterináře v rámci středoevropského regionu. Ondřej je šťastně ženatý a má tři krásné a chytré děti a společně s nimi nejraději cestuje.

 

SEKRETARIÁT KONFERENCE
GUARANT International spol. s r.o.
Českomoravská 19, 190 00  Praha 9
Telefon: 284 001 444
E-mail: vkcavlmz@guarant.cz | Web: www.guarant.cz


© 2024 Česká asociace veterinárních lékařů malých zvířat