back to homepage

Úvodní slovo

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

jménem prezidia České asociace veterinárních lékařů malých zvířat Vás srdečně zvu na 27. výroční konferenci naší aso­ci­a­ce.

Konference se bude konat, jak je již novou tradicí, v pro­sto­rách brněnského výstaviště o prvním listopadovém víkendu, 2. a 3. 11. 2019. V pátek 1. 11. jí budou opět před­chá­zet v mi­nu­los­ti úspěšné a oblíbené praktické workshopy.

Hlavní odborný program nabídne kvalitní vzdělávání jako obvykle jak pro kolegy se zájmem více o interní medicínu, tak z chirurgických oborů. Účast potvrdil dobře známý a ob­lí­be­ný internista Kamil Tomša. Po oba dny bude probíhat stre­am na téma měkkotkáňové chirurgie vedený Thibautem Cachonen a Claudem Carrozem z Francie.

Novinkou bude stream o medicíně ptáků a plazů podaný Manfredem Hochleitnerem z Ra­kou­ska, doplněný pátečním workshopem.

Konference je také příležitostí seznámit se s novinkami v rámci komerční výstavy, které se účastní všechny významné firmy v našem oboru.

V neposlední řadě je výroční konference vždy společenským setkáním, oživením stávajících kontaktů a přátelství a příležitostí k navázání nových. Společenský večer k tomu jako vždy svou důstojnou i přátelskou atmosférou jistě přispěje.

Velice se těším na setkání v Brně.

Vojtěch Novák
Prezident ČAVLMZ


 

SEKRETARIÁT KONFERENCE
GUARANT International spol. s r. o.
Na Pankráci 17, 140 21 Praha 4
Tel.: 284 001 444
Fax: 284 001 448
E-mail: vkcavlmz@guarant.cz

© 2019 Česká asociace veterinárních lékařů malých zvířat