Poděkování

Vážení účastníci,

přípravný výbor konference i všichni organizátoři byli velmi rádi, že Vás mohli přivítat na 29. výroční konferenci ČAVLMZ, která se konala 6. listopadu 2021 v Třebíči.

Rádi bychom poděkovali Vám všem, kolegyním a kolegům, kteří jste se konference zúčastnili a také partnerům a vystavovatelským firmám.

Věříme, že jste si konferenci užili a po delší době se opět viděli se svými kolegy, kamarády, obchodními partnery a zajímavými řečníky.

Těšíme se na shledanou v Praze ve dnech 8.–11. 6. 2022 na 30. výroční konferenci ČAVLMZ, která bude součástí 27. FECAVA Eurocongressu.
 

 

 

Vážené kolegyně a kolegové!

Svírající „kovidová perioda“ pomalu ztrácí sílu a nám se pomalu uvolňují pouta. Každý z nás se těší z každého dalšího svobodnějšího nádechu.

Vakcinace pokračuje stále rychlejším tempem a mysl se otevírá dosud neuskutečnitelným možnostem a snům. Po dlouhém váhání jsme se proto rozhodli uvěřit v lepší zítřky a letošní klasickou podzimní výroční konferenci uspořádáme v sobotu 6. listopadu „naživo“ a bude i volební.

Vzhledem k stále nevyzpytatelnému chování kovidového viru a nepominutelnému riziku další epidemické podzimní vlny, je konference pojata časově, programově a prostorově střídměji. Pompéznost dob minulých nahradí pečlivě připravený program od zkušených lektorů pro široké veterinární publikum a večer se všichni setkáme při zábavě a tanci.

Tématem konference budou závažné bakteriální infekční stavy a sepse. Na své si přijdou internisté i chirurgové. Katarína Hazuchová a Ivana Váňová v mírně netradičním pojetí v sérii kratších společně navazujících vstupů rozkryjí jednotlivé kroky v diagnostice a terapii systémových infekcí a jejich fatálních komplikací. Jan Beránek pak podrobně probere chirurgii septických stavů v hrudní a břišní dutině a nakonec se bude zabývat řešením chirurgických infekcí. Po ukončení přednášek je vyhrazen dostatečně dlouhý čas na diskuzi se všemi přednášejícími.

Jana Beránka většina z nás zná jako prověřeného lektora. Je držitelem titulu Diplomate of European College of Veterinary Surgeon a jeho současným mateřským pracovištěm je specializovaná chirurgická klinika Kentdale Refferals ve Velké Británii.

Katarína Hazuchová, Diplomate of European College of Veterinary Internal Medicine, je opět zkušenou přednášející. Loni obhájila disertační práci „Identification of suscebility genes for feline diabetes mellitus“ a získala titul PhD. Pracuje na univerzitní klinice malých zvířat v Giessenu v SRN jako spoluvedoucí oddělení interní medicíny.

Ivana Váňová, PhD titul obhájila v roce 2013 za práci v oboru veterinární fyziologie a farmakologie v problematice septických a akutních stavů u psů. Je v našich končinách opět velmi známou přednášející. Je členkou Evropské společnosti klinické patologie a spolupracuje s veterinární laboratoří Laboklin jako odborný konzultant.

Po skončení přednáškového bloku je naplánováno volební zasedání ČAVLMZ.

Sobotní večer bude vyhrazen aktivnímu společenskému setkání a zábavě s živou hudbou. Člověk je od přírody tvor společenský a veterinární lékař obzvláště. Naše potřeba se setkávat je nám více než rok odpírána. Proto předpokládáme opravdu dlouhý večer a snad jsme předzamluvili v kongresovém hotelu i dostatečný počet pokojů.

Doufáme, že se opravdu 6. listopadu všichni setkáme a v hojném počtu oslavíme konec kovidové společenské temnoty. Všechny Vás srdečně zveme k účasti.

Za přípravný tým konference

Tomáš Fiala a Václav Bartoš

 


 

 

Důležité termíny

31. 3. 2020   |   Spuštění super včasné registrace
30. 4. 2020   |   Začátek včasné registrace
20. 8. 2020   |   Termín uzávěrky příjmu posterů/abstraktů
30. 8. 2020   |   Vyhodnocení přijetí posterů/abstraktů
12. 9. 2020   |   Ukončení včasné registrace
13. 9. 2020   |   Začátek pozdní registrace
31. 10. a 1. 11. 2020   |   28. Výroční konference ČAVLMZ

 

První oznámení ke stažení zde.


 

© 2021 Česká asociace veterinárních lékařů malých zvířat