Vítejte na webových stránkách 31. výroční konference ČAVLMZ!

 

Vážené kolegyně a kolegové,

O prvním adventním víkendu 2. a 3. prosince si Vás dovolujeme pozvat na letošní 31. výroční konferenci ČAVLMZ. Setkáme se v novém prostoru, a to v O2 universum v Praze ve Vysočanech.

V letošním roce jsme do vzdělávacího programu zakomponovali téma „Zpět k základům“ s myšlenkou neopomíjet úroveň základních veterinárních znalostí a dovedností. Odborný program konference nám představí především prvky nejnovějšího poznání, ale bude obsahovat i základní schémata v diagnostickém a terapeutickém přístupu. Věříme proto, že bude atraktivní pro většinu veterinářů a sestřiček pečující o malá zvířata.

Výrazným vzdělávacím bodem, protínajícím oba víkendové dny, bude dermatologie s lektorskou manželskou dvojicí Ralfem Muellerem a Sonyou Bettenay. Jejich cílem je obsáhnout současné trendy v managementu infekčních a imunitně podmíněných kožních chorob.

Chirurgický program bude o horkých tématech ortopedie malých plemen psů a koček (Jan Hnízdo) a rekonstruktivních technikách (Ondřej Pomahač). Katarína Hazuchová je hlavním přednášejícím endokrinního bloku o diabetu mellitu u koček. Ludmila Bicanová povede stream onkologické laboratorní diagnostiky.

V sesterském bohatém programu Eliška Cigánková, Martin Laco, David Modrý a Tereza Jeřábková budou řešit problematiku porodnictví, poruch chování, zoonóz atd.

V sobotu po skončení přednáškových bloků proběhne volební sněm ČAVLMZ a večer bude tradičně vyhrazen našemu společenskému vyžití při zábavě s živou hudbou.

Za přípravný tým konference

Tomáš Fiala

SEKRETARIÁT KONFERENCE
GUARANT International spol. s r.o.
Českomoravská 19, 190 00  Praha 9
Telefon: 284 001 444
E-mail: vkcavlmz@guarant.cz | Web: www.guarant.cz


© 2022–2023 Česká asociace veterinárních lékařů malých zvířat