zpět na úvodní stránku

Registrace

Důležité informace pro účastníky jsou ke stažení zde.
 


Včasná registrace je prodloužena do 30. 9. 2021
Navíc všichni, kteří se zaregistrují do 30. 9. 2021, budou zařazeni do slosování o ceny
od generálního partnera ČAVLMZ – Royal Canin

Registrační poplatky

  Včasná
registrace

do 30. září 2021
Pozdní
registrace

od 1. října 2021
Veterinární lékař – člen 1 900 Kč 3 000 Kč
Veterinární lékař – nečlen 3 600 Kč 4 600 Kč
Student – člen    900 Kč    900 Kč
Student – nečlen 1 500 Kč 1 500 Kč

* Studenti budou při on-line registraci požádáni o vložení potvrzení o prezenčním studiu.

Registrační poplatky jsou uvedeny včetně 21 % DPH.

Upozornění:
Platbu za registrační poplatek je třeba uhradit ve stanoveném termínu pro včasnou registraci. V případě, že platba nebude obdržena ve stanoveném termínu, bude Váš registrační poplatek automaticky navýšen.

Registrační poplatek zahrnuje:

  • Vstup na odborný program
  • Vstup na výstavu
  • Kávové přestávky
  • Oběd
  • Konferenční materiály


Vstupenka na Společenský večer není zahrnuta v registračním poplatku.

Cena na Společenský večer je 650 Kč/osobu (včetně DPH 21%).


V případě zájmu o registraci je nutné vyplnit Formulář pro osobní údaje a následně pokračovat ve výběru příslušného registračního poplatku. V průběhu registrace Vám bude na emailovou adresu zasláno automaticky vygenerované heslo. Heslo je totožné pro všechny dostupné online formuláře (registrace a ubytování), ale také pro on-line platební systém (viz. Platební podmínky).

Po vyplnění registračního formuláře Vám bude do tří pracovních dnů zasláno emailem potvrzení spolu s informacemi pro provedení platby.

V případě skupinové registrace (10 účastníků a více) kontaktujte Sekretariát sjezdu vkcavlmz@guarant.cz


Slosování o ceny

Společnost Royal Canin, generální partner ČAVLMZ, věnuje produktové balíčky veterinárního krmiva Royal Canin v přibližné hodnotě 5 000, 4 000 a 3 000 Kč.

Slosování proběhne přímo na konferenci dne 6. 11. 2021, kde budou vyhlášeni 3 výherci.

Na zařazení do slosování mají nárok všichni účastníci, kteří se zaregistrují do 30. 9. 2021 (do 24.00).

Vylosované ceny–vouchery budou předány pouze přítomným výhercům. V případě, že výherce nebude přítomen, bude losování pokračovat.


Platební podmínky

Registrační poplatek spolu s ostatními platbami je nutné uhradit v Kč nebo v EUR v plné výši před začátkem sjezdu, a to bankovním převodem nebo platební kartou.

1. Platební karta

Pro platbu platební kartou můžete využít On-line platební systém. Systém je dostupný s heslem, které bylo zasláno na Váš email během registračního procesu a akceptuje platební karty MasterCard/Eurocard, Visa a Diners Club.

2. Bankovní převod

Bankovní údaje s desetimístným variabilním symbolem Vám budou zaslány do 3 pracovních dnů od vyplnění registračního formuláře. Platby bez tohoto symbolu nemohou být identifikovány a registrace nebude potvrzena.

Platba bankovním převodem je možná do 25. října 2021. Po tomto termínu přijímáme pouze platby platební kartou pro­střed­nic­tvím On-line platebního systému.

Daňový doklad

Daňový doklad Vám bude zaslán e-mailem do 14 dnů od přijetí platby.


Zrušení registrace

Sekretariát sjezdu musí být vyrozuměn o zrušení účasti na akci písemně e-mailem na vkcavlmz@guarant.cz . Zrušení po telefonu nebude akceptováno.

Po zrušení registrace budou uplatňovány následující storno podmínky:

Termín zrušení registrace Storno poplatek
do 31. srpna 2021 bez storno poplatku, pouze manipulační poplatek 150 Kč    
od 1. do 30. září 2021 50 % registračního poplatku
od 1. října 2021 100 % registračního poplatku

V případě jakékoli změny registrace ze strany účastníka si GUARANT International vyhrazuje právo účtovat 150 Kč manipulační poplatek.

V případě zrušení akce z důvodu vyšší moci si GUARANT International vyhrazuje právo účtovat 150 Kč manipulační poplatek.


Změna jména

Pokud se nemůžete akce zúčastnit, můžete za sebe poslat kolegu nebo kolegyni. Manipulační poplatek za změnu jména činí 100 Kč. Požadavek na změnu jména musí být zaslán emailem Sekretariátu konference na vkcavlmz@guarant.cz. Změna jména není možná po 25. říjnu 2021.

SEKRETARIÁT KONFERENCE
GUARANT International spol. s r.o.
Českomoravská 19, 190 00  Praha 9
Telefon: 284 001 444
E-mail: vkcavlmz@guarant.cz | Web: www.guarant.cz


© 2022 Česká asociace veterinárních lékařů malých zvířat