zpět na úvodní stránku

Dotazník spokojenosti

Účastníky Výroční konference ČAVLMZ 2021 prosíme o vyplnění Dotazníku spokojenosti.

Hodnocení je bodové, 1–5:

1 – Velmi spokojen/a
2 – Spíše spokojen/a
3 – Spíše nespokojen/a
4 – Velmi nespokojen/a
5 – Nehodnotím

Po vyplnění dotazníku obdrží každý účastník certifikát o účasti s počtem 40 kreditů.

 

SEKRETARIÁT KONFERENCE
GUARANT International spol. s r.o.
Českomoravská 19, 190 00  Praha 9
Telefon: 284 001 444
E-mail: vkcavlmz@guarant.cz | Web: www.guarant.cz


© 2022 Česká asociace veterinárních lékařů malých zvířat