zpět na úvodní stránku

Štěpán Havránek

doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D.

Vystudoval 1. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy. Po promoci nastoupil na II. interní kliniku kardiologie a angiologie Všeobecné fakultní nemocnice a 1. lékařské fakulty UK, kde působí do současnosti, nyní v pozici zástupce přednosty pro vědu a výzkum. Složil atestaci z kardiologie a jeho hlavním předmětem klinické i výzkumné činnosti jsou poruchy srdečního rytmu, zejména katetrizační ablace. V roce 2016 se stal docentem pro obor vnitřní lékařství. Dále je autorem / spoluautorem několika experimentálních publikací s tématikou oběhových zástav, léčebné hypotermie a renální denervace. V současné době je hlavním zdrojem vědecké činnosti oblast poruch srdečního rytmu u nemocných s plicní hypertenzí. Vede multicentrický projekt zaměřený na léčebnou strategii arytmií u plicní hypertenze.

 

SEKRETARIÁT KONFERENCE
GUARANT International spol. s r.o.
Českomoravská 19, 190 00  Praha 9
Telefon: 284 001 444
E-mail: vkcavlmz@guarant.cz | Web: www.guarant.cz


© 2024 Česká asociace veterinárních lékařů malých zvířat