back to homepage

Postery a Abstrakty

Důležité termíny

20. 8. 2019   |   Termín uzávěrky příjmu posterů/abstraktů
30. 8. 2019   |   Vyhodnocení přijetí posterů/abstraktů

Posterová sekce

Postery budou vyvěšeny po celou dobu konference v prostorách za sály E1. Posterová sekce se bude konat v sobotu 2. 11. 2019 od 13.25 do 13.45. Autoři posterů by měli být přítomni u svých posterů v době konání posterové sekce a zodpovídat případné dotazy.

Prezentace posterů na VK ČAVLMZ

Vážení kolegové a kolegyně,

dovoluji si touto cestou oslovit a pozvat všechny, kteří mají zájem o odbornou prezentaci na příští výroční konferenci ČAVLMZ. Součástí VK bude i letos stream posterů, určený kolegům z praxe či univerzitních pracovníků. Chceme umožnit Vám kolegům prezentovat v atraktivním a důstojném prostředí výstaviště BVV výsledky Vaší práce, a to jednoduchou a názornou formou.

Vhodná témata pro poster-prezentace jsou:
  • Zajímavé kasuistiky
  • Retrospektivní a prospektivní klinické studie
Požadavky:

Poster velikosti cca 130 x 80 cm

Členění posteru:
  • úvod
  • kasuistika / materiál, metody výsledky
  • diskuze
  • závěr/literatura
  • kontakt

Písmo čitelné z cca 100 cm vzdálenosti, obrázky a dokumentace (tabulky) čitelné ze 100 cm vzdálenosti. Minimum textu. Souhrn a seznam literatury do sborníku. V případě že nevíte, jak poster zhotovit rádi poradíme.

Nabídka pro autory (v případě více autorů práce se vztahuje na první dva):

Praktici a vědečtí pracovníci: 50% sleva na vstupné VK!
Studenti: vstup zdarma (pouze pro pregraduální studenty, počet omezen pro první 3 postery a platné pouze pro prvního autora)
Navíc se jedná o jednoduchou, a přitom velice efektivní formu prezentace Vašeho pracoviště.

Texty do posteru prosím zasílejte do 20. 8. 2019 na e-mailovou adresu sekretariátu konference vkcavlmz@guarant.cz.

Do 30. 8. 2019 budou autoři schválených posterů kontaktováni písemnou cestou.

Těšíme se na Vaše prezentace

Za organizační tým VK

Jan Hnízdo

SEKRETARIÁT KONFERENCE
GUARANT International spol. s r. o.
Na Pankráci 17, 140 21 Praha 4
Tel.: 284 001 444
Fax: 284 001 448
E-mail: vkcavlmz@guarant.cz

© 2019 Česká asociace veterinárních lékařů malých zvířat