Předběžný podrobný program

6. listopadu 2021

08.30–08.50 Sepse – definice, patogeneze (Katarína Hazuchová)
08.50–09.10 Laboratorní kritéria sepse a proteiny akutní fáze (Ivana Váňová)
09.10–09.30 Klinická aplikace proteinů akutní fáze u septických pacientů (Katarína Hazuchová)
09.30–10.00 přestávka
10.00–10.15 Laboratorní dg DIC (Ivana Váňová)
10.15–10.30 Terapie DIC (Katarína Hazuchová)
10.30–10.55 Monitoring AKI, hypotenze (Katarína Hazuchová) 
10.55–11.05 Odběry na mikrobiologii, hemokultivace (Ivana Váňová)
11.05–11.40 Antibiotická terapie (Katarína Hazuchová)
11.40–13.10 oběd
13.10–13.30 Lab dg efuzi (Ivana Váňová)
13.30–13.50 Pyothorax a septický abdomen z pohledu internisty (Katarína Hazuchová)
13.50–15.20 Chirurgie septických stavu v dutině hrudní + chirurgie septických stavů v dutině břišní (Jan Beránek)
15.20–15.50 přestávka
15.50–16.35 Management chirurgické infekce (Jan Beránek)
16.35–17.00 diskuze
17.15 zasedání ČAVLMZ

 

© 2021 Česká asociace veterinárních lékařů malých zvířat