Podrobný program

Hlavní témata

 • Chirurgie měkkých tkání
 • Gastroenterologie – mikrobiom
 • Neurologie
 • Diabetologie
 • Oftalmologie
 • Zobrazovací metody

Sobota 31. 10. 2020

Stream interní medicíny

Marta Schmidthalter Pekárková (Švýcarsko), Jan Suchodolski (USA) AJ

 • Zobrazovací diagnostika abdominálních struktur
 • Role mikrobiomu (fyziologická i v etiologii onemocnění)
 • Nové přístupy k diagnostice střevní dysbiózy
 • Terapie střevní dysbiózy (probiotika a fekální transplantace mikrobiot)
 • Dietní opatření vs použití antibiotik u psů s enteropatií

Chirurgický stream

Gilles Dupre (Rakousko), Marta Schmidthalter Pekárková (Švýcarsko), Lea Liehmann (Rakousko) ČJ+AJ

 • Chirurgie dolních cest dýchacích a hrudní stěny
 • Chirurgie horních cest dýchacích
 • BOAS – brachycefalický syndrom
 • Zobrazení hrudníku
 • Případové studie

Oftalmologický Stream

Tereza Zavadilová (Česká republika), Barbara Braus (Německo) ČJ+AJ

 • Tipy a triky při oftalmologickém vyšetření
 • Inovativní léčebné postupy v oftalmologii
 • Akutní stavy v oftalmologii
 • Řešení rohovkových vředů – od povrchových k perforujícím

 

Neděle 1. 11. 2020

Neurologie – Laboklin Stream

Kaspar Matiasek (Německo), Petr Šrenk (Česká republika) ČJ+AJ

 • Základy neuropatologie
 • Praktický přístup k pacientům s meningoencefalitidou
 • Epileptický pacient a jeho optimální řešení
 • Případové studie

Diabetologie – Royal Canin Stream

Ruth Gostelow (Velká Británie) AJ

 • Praktický přístup k diabetickému psovi
 • Praktický přístup k diabetické kočce
 • Personalizovaný přístup v léčbě diabetu
 • Výzvy a úskalí léčby diabetického pacienta

 

Program pro sestry

Sobota 31. 10. 2020

 • Co to je kardiologie? Jaké vyšetřovací metody se používají? (Karel Najman)
 • Arytmie – principy, základy elektrokardiografie, základní léčba (Karel Najman)
 • Neodkladná resuscitace a intenzivní péče o pacienta se srdečním selháním (Karel Najman)
 • Problematika močových cest (Radka Čechová – Hills)
 • Práce v infekčním prostředí, nosokomiální infekce + monitoring plánu desinfekce (Ivana Kohnová)
 • Barierový přistup – Infekční hospitalizace (Leona Raušerová) 
 • Valná hromada – volení předsednictva ČAVS
   

Neděle 1. 11. 2020

 • Oftalmologické vyšetření – postup, jak správně asistovat, manipulace s pacientem (bolestivé oko, slepý pes), měření nitroočního tlaku, test na produkci slz, postup fluoresceinového barvení, toaleta očí a okolí, jak aplikovat oční léky (Tereza Zavadilová)
 • Oční chirurgie pro sestry (Barbara Braus)
  Ophthalmic surgery for nurses – preparing of the patient, anaesthesia, aftercare for instruments and patients
 • Specifika vedení anestezie a monitoringu oftalmologických zákroků, polohování (Vojtěch Novák, Tereza Zavadilová)
 • Dědičné oční vady – které vady se sledují a proč (Petr Gbelec)

 

© 2020 Česká asociace veterinárních lékařů malých zvířat