Podrobný program

Hlavní témata

 • Chirurgie měkkých tkání
 • Gastroenterologie – mikrobiom
 • Neurologie
 • Diabetologie
 • Oftalmologie
 • Zobrazovací metody

Sobota 31. 10. 2020

Stream interní medicíny

Marta Schmidthalter Pekárková (Švýcarsko), Jan Suchodolski (USA) AJ

 • Zobrazovací diagnostika abdominálních struktur
 • Role mikrobiomu (fyziologická i v etiologii onemocnění)
 • Nové přístupy k diagnostice střevní dysbiózy
 • Terapie střevní dysbiózy (probiotika a fekální transplantace mikrobiot)
 • Dietní opatření vs použití antibiotik u psů s enteropatií

Chirurgický stream

Gilles Dupre (Rakousko), Marta Schmidthalter Pekárková (Švýcarsko), Lea Liehmann (Rakousko) ČJ+AJ

 • Chirurgie dolních cest dýchacích a hrudní stěny
 • Chirurgie horních cest dýchacích
 • BOAS – brachycefalický syndrom
 • Zobrazení hrudníku
 • Případové studie

Oftalmologický Stream

Tereza Zavadilová (Česká republika), Barbara Braus (Německo) ČJ+AJ

 • Tipy a triky při oftalmologickém vyšetření
 • Inovativní léčebné postupy v oftalmologii
 • Akutní stavy v oftalmologii
 • Řešení rohovkových vředů – od povrchových k perforujícím

 

Neděle 1. 11. 2020

Neurologie – Laboklin Stream

Kaspar Matiasek (Německo), Petr Šrenk (Česká republika) ČJ+AJ

 • Základy neuropatologie
 • Praktický přístup k pacientům s meningoencefalitidou
 • Epileptický pacient a jeho optimální řešení
 • Případové studie

Diabetologie – Royal Canin Stream

Ruth Gostelow (Velká Británie) AJ

 • Praktický přístup k diabetickému psovi
 • Praktický přístup k diabetické kočce
 • Personalizovaný přístup v léčbě diabetu
 • Výzvy a úskalí léčby diabetického pacienta
© 2020 Česká asociace veterinárních lékařů malých zvířat