Petr Šrenk

curriculum vitae

Dr. Šrenk je absolventem brněnské Veterinární univerzity. Po jejím ukončení absolvoval rezidenční trénink na univerzitě v Bernu a získal titul Diplomate evropské college veterinární neurologie.  Po několika letech na bernské univerzitě se vrátil do České republiky a založil dnes všem známou kliniku Jaggy, která byla jedním z prvních referenčních veterinárních pracovišť v naší zemi. Z kliniky Jaggy během několika posledních let vzešlo také mnoho dalších českých specialistů a absolventů zahraničních rezidenčních tréninků v nejrůznějších oblastech veterinární medicíny. Dr. Šrenk je autorem mnoha publikací, držitelem několika mezinárodních cen a od roku 2000 je členem Newyorské akademie věd.

 

© 2020 Česká asociace veterinárních lékařů malých zvířat