Novinky

Včasná registrace je prodloužena do 30. 9. 2021

Navíc všichni, kteří se zaregistrují do 30. 9. 2021, budou zařazeni do slosování o ceny od generálního partnera ČAVLMZ – Royal Canin.

Slosování o ceny

Společnost Royal Canin, generální partner ČAVLMZ, věnuje produktové balíčky veterinárního krmiva Royal Canin v přibližné hodnotě 5 000, 4 000 a 3 000 Kč.

Slosování proběhne přímo na konferenci dne 6. 11. 2021, kde budou vyhlášeni 3 výherci.

Na zařazení do slosování mají nárok všichni účastníci, kteří se zaregistrují do 30. 9. 2021 (do 24.00).

Vylosované ceny–vouchery budou předány pouze přítomným výhercům. V případě, že výherce nebude přítomen, bude losování pokračovat.

 

© 2021 Česká asociace veterinárních lékařů malých zvířat