Kredity

Výroční konference ČAVLMZ 2021 je hodnocena 40 kredity systému kontinuálního vzdělávání KVL.

© 2021 Česká asociace veterinárních lékařů malých zvířat