Dotazník spokojenosti

Účastníky Výroční konference ČAVLMZ 2021 prosíme o vyplnění Dotazníku spokojenosti.

Hodnocení je bodové, 1–5:

1 – Velmi spokojen/a
2 – Spíše spokojen/a
3 – Spíše nespokojen/a
4 – Velmi nespokojen/a
5 – Nehodnotím

Po vyplnění dotazníku obdrží každý účastník certifikát o účasti s počtem 40 kreditů.

 

© 2021 Česká asociace veterinárních lékařů malých zvířat