COVID-19 ochranná opatření

Žádáme účastníky, aby si přinesli vlastní ochranné prostředky, jelikož nařízení vlády zakazuje pohyb a pobyt osob bez ochranných prostředků dýchacích cest na hromadných akcích.

Účastníci kongresu jsou povinni splnit jednu z následujících podmínek:

  • doložit negativní RT-PCR test starý nejvýše 72 hodin
  • doložit negativní POC (tzv. antigenní) test starý nejvýše 24 hodin
  • absolvovat samotest na místě a prokázat se negativním výsledkem (testy u Registrace na místě neposkytujeme)
  • doložit prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění COVID-19 v době ne delší než 180 dnů přede dnem konání kongresu
  • aplikaci očkování proti COVID-19, přičemž od poslední dávky vakcíny (druhé u dvoudávkových vakcín, první u jednodávkových vakcín), musí uplynout nejméně 14 dní

Aktuální informace naleznete zde.
Mimořádné opatření (usnesení vlády ze dne 27. října 2021) zde.

Prosíme dodržujte těchto 5 hygienických zásad:

© 2021 Česká asociace veterinárních lékařů malých zvířat